Niet ingelogd - Inloggen
< vorige

BRU-AGSB-Z-139bis

Algemene gegevens

Analytische datum: 21-02-1472

Opmerkingen analytische datum: Rekening houdend met het gebruik van de paasstijl, werd het jaartal aangepast. // Bijkomende dateringen: "feria sexta post quasimodo xa aprilis anno lxxij" (10/04/1472); "feria sexta post festum Beate magdalene De anno Domini millesimo quadringentesimo Septuagesimoprimo" (26/07/1471); "feria quinta post festum exaltationis sancte crucis dicto anno lxxj°" (19/09/1471); "actum Curtraci anno lxxj°. Et feria quinta ante exaltationem sancte crucis supradicta" (12/09/1471); "feria ante festum Beati Luce euuangeliste eodem anno .lxxj°." (13/10/1471?); "dicta feria quinta ante dictum festum Beati Nicolai hiemalis dicto anno lxxj°." (05/12/1471); "ad feriam sextam precise ante Jnstans festum Beati Nicasij" (13/12/1471); "Actum … dicto anno lxxj°. Et feria quinta ante Nicolai" (05/12/1471); "dicta feria sexta ante festum Beati Nicasij eodem anno lxxj°" (13/12/1471); "ad feriam sextam ante Jnstans festum Beati thome apostoli" (20/12/1471); "Actum … anno lxxj° et feria sexta ante festum Beati Nicasij Jamdictum" (20/12/1471); "dicta feria sexta ante festum Beati Thome apostoli" (20/12/1471); "Ad feriam sextam precise post Jnstans festum Epiphanie dominj" (10/01/1472); "Actum … Anno lxxj° et feria sexta ante festum Beati thome apostoli predictum" (20/12/1471); "a dicta die videlicet feria sexta post festum Epiphanie domini dicto anno lxxj°" (10/01/1472); "ad feriam sextam precise post Jnstans festum Beati vincentij" (24/01/1472); "quaquidem feria sexta post festum Beati Vincentij dicto anno lxxj°." (24/01/1472); "Ad feriam sextam precise post Jnstans festum purificationis beate marie virginis" (07/02/1472); "Actum … anno lxxj.° et feria sexta post festum Beati vincentij" (24/01/1472); "dicta feria sexta post festum purificationis beate marie virginis dicto anno lxxj.°" (07/02/1472); "Ad feriam sextam precise post Jnstantem Dominicam Inuocauit" (21/02/1472); "Actum … anno lxxj° in feria sexta post purificationem beate marie predictis" (07/02/1472); "feria sexta post diem Cynerum dicto anno .lxxj°" (14/02/1472); "dicta feria sexta post Dominicam Jnuocauit mensis februarij Die vigesimaprima anno septuagesimo primo predicto" (21/02/1472); "diem siue terminum Ad octauam proximam feriam videlicet sextam precise ante dominicam Oculi" (28/02/1472).

Type: Overzicht van de juridische stappen voorafgaand aan de definitieve uitspraak door de officiaal van Doornik in een proces tussen de abdij van Zonnebeke en de erfgenamen van Petrus de Grijze

Beschrijving: Lang stuk betreffende het proces tussen de abdij van Zonnebeke (vertegenwoordigd door Rogerus de Crudenare), de eiser, en de erfgenamen van de voormalige pastoor van Roeselare, Petrus de Grijze (vertegenwoordigd door Johannes Dibbout), de verweerders, voor de officiaal van Doornik. De abdij eist van de verweerders 4 jaar achterstallige 'oblaten' of offergeld, in het totaal 32 pond parisis (8 pond parisis per jaar). Het stuk biedt een overzicht van het verloop van het proces tot dan toe, met volledige opname van talrijke stukken. In het begin van het document stelt de officaal Petrus de Blenke, cantor van de kerk van OLV te Kortrijk, aan als rechter. Op het einde van het document wordt de dag vastgesteld waarop de officiaal zijn definitieve uitspraak zal doen. De volgende stukken werden (bijna) volledig overgenomen: 1) de vordering door Rogerus de Crudenare [zie BRU-AGSB-Z-139bis*]; 2) de volmacht van de abt van Zonnebeke aan Rogerus de Crudenare om als procureur op te treden [zie BRU-AGSB-Z-139bis**]; 3) de afwijzing door de verweerders van de vordering [zie BRU-AGSB-Z-139bis***]; 4) de aanstelling van Jacobus de Allodio als commissaris op de nodig getuigenissen te verzamelen en voor het hof te brengen [zie BRU-AGSB-Z-139bis****]; 5) het verslag door De Allodio met 5 getuigenissen in het voordeel van de abdij [zie BRU-AGSB-Z-139bis*****]; 6) en 7) getuigenissen ter authentificatie van een register van de abdij [zie BRU-AGSB-Z-139bis****** en BRU-AGSB-Z-139bis*******].

Opmerking: Het document neemt de tekst van een aantal andere documenten woordelijk over; de teksten die duidelijk een afschrift van een afzonderlijk document zijn, worden als aparte record opgenomen.

Tekst

WEGENS TECHNISCHE BEPERKINGEN VINDT U HIER ENKEL HET EERSTE DEEL VAN DE TRANSCRIPTIE; VOOR HET TWEEDE DEEL, ZIE
test
(vervolg)

test

Processus Rogeri de crudenare tamq[uam] procur[ator]is siue sindici vene[rabi]liu[m] et Religiosoru[m] d[omi]norum Abb[at]is et Co[n]uentus de Zinnebeke et eo no[m]i[n]e actoris Contra heredes quonda[m] d[omi]nj Petri de grise Reos

Dibbout p[ro] Reis

Exhib[itum?] per Rogerum de Crudenare curie torn[acensis] notariu[m] Ad aud[iendum] Jus

Dibb[out] pro R[eis] [...?]

[deels onleesbaar:] Jn Dei Nomine [...?]

test

In Dei Nomine amen Cognitis huius cause meritis et attentis que a[n]i[ma]m n[ost]r[a]m mon[er]e debuerunt Reos actori nomi[n]e quo agit Jn petitis et huius litis expen[sis] ear[um] taxa[tio]ne nobis Res[er]uata s[ente]n[t]ial[ite]r [con]dempnamus In hijs scriptis

lata peten[...] R[...?]ndj no[m]i[n]e quo agit et Dibbout pro Reis f[eria] sex[ta] p[os]t q[ua]simodo x.a aprilis anno lxxij Bauff[remez]

test

Vniuersis. P[rese]ntem Processum siue p[rese]ntia acta Jnspecturis. Officialis Tornacen[sis] Salutem in D[omi]no Cum noticia veritatis Jnfrascriptorum Notum facimus Q[uod] in quadam causa ciuili et pecuniaria Coram venerabili viro mag[ist]ro Petro De blenke Cantore eccl[es]ie Beate marie Curtracen[sis] Cui Reue[ren]dus in [Christ]o p[ate]r [et] D[omi]n[u]s n[oste]r D[omi]n[u]s Ep[iscop]us Tornacen[sis] ex certis causis n[ost]ras vices in ea parte co[m]misit loco n[ost]ri auct[oritat]e ordinaria mota et Jnchoata Aduenien[te] feria sexta post festum Beate magdalene De anno D[omi]ni Millesimo quadr[ingentesi]mo Septuagesimoprimo et Hora expeditien[te] c[aus]ar[um] eiusd[em] Diei necnon comparen[tibus] et personal[ite]r constitutis Curtraci In Juditio coram Dicto D[omi]no Cantore loco n[ost]ri Discretis viris Rogero de crudenare clerico curie torn[acensis] notario et practico Jurato tamq[uam] procu[rato]re siue sindico Reue[ren]dj p[at]ris ac Religiosor[um] virorum D[omi]norum Abb[at]is [et] Co[n]uentus Monasterij De Zinnebeke Morinen[sis] Dioc[esis] per patentes procuration[is] l[itte]ras eorund[em] D[omi]norum Abbatis [et] co[n]uentus Jnferius Insertus legitime fundatus et eo no[m]i[n]e actore ex vna et Johanne Dibbout ecia[m] cl[er]ico [et] Dicte curie torn[acensis] notario et practico Jurato tanq[uam] procur[ator]e [et] eo no[m]i[n]e prouidorum et honestorum virorum D[omi]norum Elonij De Grijze Mo[n]nandi de Rollario p[res]b[yte]rorum et aliorum heredum et coheredum quond[am] d[omi]ni Petri de Grijze p[res]b[yte]ri suo t[em]p[or]e curati eccl[es]ie De Rollario tornacen[sis] Dioc[esis] Reorum partibus ex altera Antefatus Rogerus

test

De crudenare Dicto quo experitur no[m]i[n]e actor suam petitionem siue libellum Jn sc[ri]ptis aduersus Dictos Reos tam co[n]iunctum q[uam] Diuisum prefato eorund[em] procuratori Recipienti Judicial[ite]r[?] coram Dicto D[omi]no Cantore loco n[ost]ri tradidit et exhibuit vnde tenor talis est

[libellus act[oris]]

Coram vobis vene[rabi]li ac c[ir]cumspecto viro D[omi]no suo D[omi]no Offi[cia]li tornacen[si] Dicit et Jn Jure proponit Discretus vir Rogerus De Crudenare venerabilis curie torn[acensis] notarius tanq[uam] procurator siue sindicus vene[rabi]liu[m] Religiosoru[m] ac D[omi]norum Abb[at]is et Co[n]uentus eccl[es]ie seu monasterij De Zinnebeke Morinen[sis] Dioces[is] actor. Cont[ra] [et] aduersus D[omi]nos Leoniu[m] De Grijze et Mo[n]nandum De Rollario p[res]b[yte]ros tamq[uam] heredes quond[am] D[omi]ni Petri De Grijze suo t[em]p[or]e curati De Rollario tornacen[sis] Dioc[esis] et suos coheredes tam co[n]iunctum q[uam] Diuisum Reos esse verum Q[uod] curati Dicti loci De Rollario debent a[n]nuatim prefato D[omi]no Abbati De zinnebeke ad c[aus]am oblationu[m] Jn eadem eccl[es]ia oblataru[m] [et] Jbidem p[rese]ntataru[m] octo libras paris[ienses] monete flandrie Hinc est q[uod] pred[ic]tus[?] Petrus De Grijze cuius memorati Rei sunt [et] fuerunt heredes eiusd[em] apprehendendo bona t[ra]dita[?] Recipien[...?] et Debita soluen[...?] a[n]nis .lviij°.lix°.lx°. [et] .lxj°. fuit curatus predicte eccl[es]ie De Rollario quibus a[n]nis Jd[em] D[omi]n[u]s petrus eidem D[omi]no Abbati Dictas octo libras p[re]missorum occ[asi]o[n]e[?] Debitas nu[m]me soluit Jta q[uod] pro predictis q[ua]tuor a[n]nis superius Decl[ar]atis asscenden[...?]

test

ad trigintaduas libras parisien[ses] monete flandrie. adu[er]sus Reos tam co[n]iunctum q[uam] diuisum legitima competit actio Et licet Rei pretacti Jamdiu est occasione p[re]missorum eidem D[omi]no Abbati aut suis Receptoribus soluisse ac De eadem su[m]ma satisfecisse debuisset sicut adhuc eidem D[omi]no Abbati satisfacere tenentur et Debent Jn hoc tu[m?] Rei D[?] morosi et Defectuosi sunt et fuerunt Jn predictoru[m] D[omi]ni Abbatis [et] sui monasterij [In de linkermarge: Concl[usi]o li[bel]lj] preiudiciu[m] et grauamen Quibus exu[n]tibus veris notorijs et manifestis petit memoratus actor quo supra no[m]i[n]e Reos et queml[ibe]t eoru[m] si opus sit conde[m]pnari condempnatosq[ue] cogi et compelli q[uod] eid[em] D[omi]no Abb[at]i aut eius mandatum h[abe]nti[?] soluant tradant et expediant Dictam su[m]mam Trigintaduaru[m] librar[um] parisien[sium] fland[rensium] debitam p[re]missorum ob causam cum expen[sis] huius litis cum hec de Jure fieri Debeant causis et R[ati]o[n]ibus memoratis et al[ia]s Dici sicut Juris Ratio suadebit Offerens p[re]missa Inq[usi]tu[m] opus sit se lite[m] p[ro]baturu[m] Dans ea Jure addendj [...]endj corrigendj et alio quouis Juris b[e]n[e]ficio sibi saluo / Datum a[n]no D[omi]ni Mill[es]imo quadringentesimo lxx.mo primo feria sexta post magdalene sic sign[atum] .J. de helthouwer

Tenor autem procuration[is] l[itte]rarum Dictorum D[omi]norum Abb[at]is et Conuentus Jn pargameno ydiomate flami[n]go compositarum Duobus Distinctis sigillis oblongis

test

cum caudis duplicibus de pergameno hincinde Impenden... primo videlicet domini Abbatis moderni et alio conuentus sigillatarum ut prima facie apparebat per prefatum Rogerum de crudenare tanq[uam] p[ro]cur[ator]em siue sindicum Jn hac parte eoru[n]d[em] d[omi]norum coram prefato D[omi]no Cantore o[ste]nsarum et exhibitarum De verbo ad verbum sequitur et est talis

[In de linkermarge: p[ro]curatoriu[m] d[i]c[t]i act[oris]]

Allen Den Ghonen die Dese p[rese]nte l[ett]ren zullen zien of horen lezen. Eloy de vacht Bijder ghedoesamicheden gods Oetmoedich Abdt ende tghemeene Conuent vanden Cloester van zinnebeke Jnt bisscopdom van terremborch Saluut in onsen heere Doen te wetene dat wij goet en[de] vulmaect betrauwen hebbende in onse lieue ghetrauwe en[de] gheminde vrienden Eerbare en[de] wijse Rogere de Crudenare Janne dibbaut Pieteren vand[en] banc Osten de Laere Joosse Ridon notarisen ende procureurs Jnt gheestelike hof van Dorneke en[de] Janne smaelrijs die men zeight de muelenare hebben dese selue machtich ghemaect ghestelt en[de] gheordeneert en[de] bij desen onsen l[ett]ren maken machtich stellen en[de] ordeneren onser procureurs generale en[de] speciale hemliden en[de] elken bijzondere vulle macht gheuende Jn alzulker manieren Dat de condicie vand[en] eenen van hemlieden niet meerder ne zij dan vanden anderen en[de] zo dat al tghoont dat begonnen werd bij eenighe[n]

test

van hemlieden zal moghen voort bijden anderen veruolght en[de] beleedt werden toten hende Jn alle onze zaken sticken questien en[de] ghedinghen Die wij hebben gheroert en[de] gheporrent nu of hebben zullen Jn toeco[m]menden tijden met ons of Jeghen ons heesschende en[de] verweerende Jnt vors[eide] gheestelic hof van dorneke ende elders Jn allen anderen houen en[de] consistorien en[de] voor alle Rechters Jugen en[de] wetten gheestelic en[de] weerlic en[de] Jeghens alrande p[er]sonen van wat machte conditien of moghentheden dat zij zijn Den welken onzen procureurs en[de] elken bijzondere wij hebben ghegheuen en[de] gheuen bij desen vulle macht ende speciael beuel voor en[de] vter name van ons ende vanden vors[eiden] cloestere te comparerene voor alle Jugen Jn Jugemente of Der buten ende DRecht van ons en[de] vander vors[eider] cloestere te bescuddene ons te Rep[rese]nterene en[de] te onsculdene Te makene en[de] te horen maken alle manieren van heesschen Jn ghescrifte of bij monde ghedinghen te Roerene te veedene ende te veruolghene Heesschen ouer te gheuene en[de] tontfane en[de] wederheesschen te makene Dach van Rade en[de] bij absentien van Rade te nemene Zekere bouc garand Renuoy en[de] orlof van houe met costen te heesschene en[de] dat te wedesegghene te andwordene te Repliquierne te duplicquierne te tripliquierne en[de] te quadrupliquierne en[de] alle Redenen van Rechte en[de] van faite voort te stellene

test

Te litiscontesterne te doene tonderstane en[de] te zweerne Jnde ziele en[de] name van ons alle manieren van eeden versocht bij Rechte naer costume van houe alle voorstelle te prouuene Orcondscip te beleedene l[ett]ren ende chartren Jn vormen van prouuen ou[er] te gheuene orconden van Jeghenpartien te zien zweerne en[de] Die ooc mede hier ghetughenesse en[de] andre prouuen te Reprochierne ende te wederlegghene Alle [doorstreept?] orcondscip en[de] [doorstreept: al] andre prouuen beleet voor ons en[de] Jn onsen name te saluerne en[de] te houden staende alle Reprochen p[ro]testatien en[de] Redenen van Rechte te makene en[de] voort te stellene Te concludeerne Jn Rechte alle manieren van sententien en[de] appointementen te heesschene ende an te hoorne Daer of te appellerne en[de] de appeelen te verheffene en[de] te veruolghene of derof of te gane Costen te heesschene te doen taxerne en[de] bijden tax eist nood eed te doene Te substituerne Jnde stede van hemlieden eenen procureur ofte meer. hebbende ghelike macht en[de] moghenthede Dien of die te wederoupene en[de] de selue macht wedero[m]me taenu[er]dene Dese procuratie altoes goet bliuende en[de] Jn viguere Ende generalic alle andre zaken te Doene Dat goede ghetrauwe procureurs zijn sculdich en[de] moghende van Doene en[de] Die wij selue zoude moghen doen waren wij p[rese]nt ende voor oghen Belouende vp tverband vanden vors[eijden] cloestere te hebbene en[de] te houdene goet vast

test

en[de] van werden al tghoont dat bij onsen voors[eijden] procureurs hueren ghesubstituerden en[de] elken van hemlieden ghedaen ende gheprocureert werdt hemlieden tondlastene ende te betalene en[de] vulco[m]mene tghewijsde eist nood Jn kennessen vanden welken wij dese p[rese]nte l[ett]ren gheseghelt hebben met onzen zeghelen hier huuthanghen[de] Den xij.ten Dach Jn meye Jnt Jaer Duust vierhondert een en[de] tzeuentich

[In de linkermarge: hic Rej R[espo]nd[um?]]

Consequenter. autem no[n]nullis t[er][m]inis de vsu stilo et consuetudine curie tornacen[sis] in similibus causis seruare solitis Jn hac causa Jnt[er]ea obseruatis Aduenien[te] feria quinta post festum exaltation[is] sancte crucis Dicto anno lxxj°. Discreti viri D[omi]n[u]s Elonius de Grize p[res]b[yte]r ante Dictus et Johannes de leeman tanq[uam] heredes prefati quond[am] D[omi]ni petri de Grijze p[res]b[yte]ri tam quo q[uam] alioru[m] suoru[m] coheredu[m] no[m]i[n]e de eisd[em] suis coheredibus in ea p[ar]te se fortes facien[...] vnacu[m] [con]silio antefati Johannis Dibbout eoru[m] consilarij [et] p[ro]curatoris Ad libellu[m] D[i]c[t]i Rogeri de crudenare Dicto no[m]i[n]e actoris suprainsertum Responderunt in sc[ri]ptis confitendo et negando ac al[ia]s Dicendo et faciendo prout Jn quadam papiri cedula per eosd[em] exhiberi[?] plenius continebatur seu continet[ur] Cuiusquid[em] Responsionis cedule tenor talis est

[R[espo]nsio Reor[um]]

Preuia protestatione Jn forma per prouidum et

test

honestos viros D[omi]n[u]m Eloniu[m] de Grize p[res]b[yte]r[u]m et Johannem De leeman tanq[uam] heredes quond[am] D[omi]ni petri De Grize se fortes facien[tes] De suis coh[er]edibus et eo no[m]i[n]e Reos de Jneptitudine Jmpertinen[...] [et] Jnadmissibi[lita]te cuiusd[em] talis qualis petitionis siue libelli pro parte Rogeri De crudenare curie torn[acensis] notarij tanq[uam] ass[igna]ti procuratoris Religiosoru[m] viroru[m] D[omi]noru[m] abb[at]is [et] co[n]uentus Monasterij De zi[n]nebeke Morinen[sis] Dioc[esis] [et] eo no[m]i[n]e actoris nup[er] exhi[be]ri Dicti Rei saluis sibi suis Defensionibus p[er]emptorijs [et] alijs loco [et] t[em]p[or]e p[ro]ponendis Respondendo libello predicto Dicuunt fatent[ur] [et] negant prout Jnfrasequitur Jn primis confitent[ur] se esse heredes cu[m] certis alijs suis coh[er]edibus quond[am] D[omi]nj petri de grijze Confitent[ur] etia[m] q[uod] Dictus Rogerus De crudenare fuit et est curie torn[acensis] notarius q[uod]q[ue] D[i]c[t]us D[omi]n[u]s Petrus de Grize Dum viueret c[er]to t[em]p[or]e fuit curatus de Rollario quam eccl[es]iam p[ar]ro[chia]lem D[omi]ni an[te] eius obitu[m] ipse in pensionem a[n]nua[m] dedit consensu S[anc]tissimi D[omi]ni n[ost]ri pape tunc exu[n]tis Jn h[oc] Jnteruenien[...] D[omino] Andree De Dondere Dicte cure pro p[rese]nti poss[ess]ori Cetera Jn Dicto libello contenta modo [et] forma quibus proponu[n]tur Dicti Rei negarunt et negant fore vera a[n]i[m]o[?] desuper litemcontestan[...] Peten[...] se ab Jmpetitione D[i]c[t]i actoris absolui Jp[su]mq[ue] actorem nomi[n]e quo agit in expen[sis] huius litis condempnari Off[iciale]m v[est]r[u]m

test

vene[rabi]lis D[omi]n[u]s Judex humil[ite]r Jmplorando. Datum Anno D[omi]ni Mill[es]imo quad[ringentesi]mo Septuagesimoprimo feria quinta an[te] exaltatione[m] sancte crucis

[In de linkermarge: Rej Jurant de calumpnia]

Qua Responsione sic per eosdem Reos Dicto no[m]i[n]e exhi[bit]a Incontinen[...] ip[s]o ijdem Rei propt[er] h[oc] Curtraci coram Dicto D[omi]no Cantore loco n[ost]ri comparentes et personaliter constituti. Exposito ipsis primitus h[uius]mo[d]i sue R[espo]nsionis tenore Jn a[n]i[m]as suas De Calumpnia et malicia vitand[is] ac veritate dicenda solitum Juramentu[m] Juris ordine Requisitum hincinde tam co[n]iunctum q[uam] Diuisum Dicto no[m]i[n]e p[re]stiterunt Quo median[...] Juramento Jp[s]i Rei Dixerunt et affirmauerunt q[uod] ip[s]i in eoru[m] conscien[...] tenuerunt [et] t[ra]diderunt se bonam [et] justam h[ab]uisse [et] h[abe]re ca[usa]m modo p[re]misso ad libellum Dicti actoris Respondendj ac se contra eund[em] Defendendj et excusandj cum ceteris clausulis oportunis

[In de linkermarge: Rej [con]stitu[...?] suos p[ro]curatores]

Et Jnsuper Jp[s]i Rei Dicto nomi[n]e an[te]nomi[n]atum Johannem Dibbout p[rese]ntem Necnon prouidos [et] Discretos viros Petrum Banc Ostonem De atrio Judocum de cottegnies Alardum de atrio Judocum Ridon michaelem De vos et Johannem de Gauley. clericos curie torn[acensis] notarios licet absentes tanq[uam] p[rese]ntes [et] eoru[m] queml[ibe]t Jnsolidum Suos apud acta et agenda in p[rese]nti causa fecerunt constauerunt et ordinauerunt tam [con]iu[n]ctum q[uam] Diuisum veros c[er]tos legitimos [et] Jndubitatos p[ro]cur[ator]es actores f[a]c[t]ores

test

et suorum negotiorum Jnfrascriptorum gestores ac nu[n]tios sp[eci]ales [et] g[e]n[er]ales. Jta tu[m?] q[uod] g[e]n[er]alitas sp[eci]alitati non deroget nec econtra q[uod]q[ue] conditio p[ri]mitus occupantis potior non existat nec Deterior subsequent[...] sed q[ui?]d[em?] p[er] vnu[m] ip[s]or[um] Jnchoatu[m] fiu[n]t p[er] aliu[m] seu alios eoru[n]d[em] p[ro]sequi poterit mediariq[ue?] vt debite siue t[er]mi[n]ari Jn om[n]ibus [et] sing[u]lis suis causis litibus q[ue?]stionibus [et] controu[er]sijs motis seu moueridis[?] tam pro se q[uam] contra se Dantes [et] concedentes eisd[em] suis procur[ator]ibus [et] eoru[m] cuil[ibe]t Jnsolid[...] plena[m] p[otes]tatem no[m]i[n]e eoru[n]d[em] constituen[...] [et] pro eis cora[m] quibuscu[m]q[ue] D[omi]nis Judicibus eccl[es]iasticis vel secularibus et contra quascu[m]q[ue] personas ecc[les]iasticas vel seculares comparend[...] agend[...]q[ue] et experiend[...] ac ip[s]os constituen[...] p[rese]ntemq[ue] et alias suas causas atq[ue] Jura Defendend[...]. Libellu[m] seu libellu[m] et quascu[m]q[ue] petitiones verbo vel in scriptis Dand[...] offerend[...] [et] Recipiend[...] Excipien[...] econt[ra] Dilatorie vel Declinatorie aut cont[ra] libellu[m] p[ro]ponend[...] Respondend[...]q[ue] et suis Respondere faciend[...] litem seu litescontestand[...] [et] contestari vidend[...] Jn a[n]i[m]as ip[s]oru[m] constituen[...] [et] p[ro] eis de calu[m]pnia vitanda [et] veritate Dicenda solitum Juramentum pr[aest]and[...] et subeund[...] Duplicand[...] t[er]plicand[...] [et] quadruplicand[...] p[ro]posita facta verificand[...] quarta[m] Dilatione[m] cu[m] sole[m]nitate Juris petend[...] Testes l[itte]ras acta Jnstr[ument]a et q[uod?]cumq[ue] mu[n]imenta Jn mod[...] probation[is] p[ro]ducendj [et] exhibendj testes p[ar]tis adu[er]se p[ro]duci ac Recepi [et] Jurare videndj Jn[?] nosq[ue?] et alia p[ro]d[...?] [...?] Dicendj Crimi[n]a[?] [et] defectus opponendj [et] si opus fiu[n]t p[ro]bandj

test

Testes quoq[ue] suos [et] alia p[ro]ducta Juris [et] f[a]c[t]i[?] R[ati]o[n]ibus saluan[dj] et sustinendj Noua facta p[ro]ponendi [et] p[ro]bandj co[m]missione[m] ad p[ar]tes Jmpetran[...] Jn causa seu causis concluden[...] [et] Renu[n]tian[...] Quascu[m]q[ue] tam Jnterlocutorias q[uam] Diffinitiuas s[ente]n[ti]as seu alias ordinationes ferri petendj [et] audiendj Jllas emologandi aut ab eis[?] [et] alio quouis Jllato vel Jnferendo grauami[n]e p[ro]uocand[...] et appelland[...] p[ro]uocationes [et] app[e]l[ati]o[n]es[?] h[uius]mo[d]i p[ro]sequen[...] aut eisd[em] Renu[n]ciand[...] Expensas Dampna et Jnt[er]esse petend[...] taxariq[ue] faciend[...] [et] vidend[...] ac super taxatione si opus fierit Jurand[...] vnu[m] quoq[ue] vel plures p[ro]cur[ation]em seu p[ro]cur[ator]es loco seu substituend[...] Eu[m]q[ue] vel eos Reuocand[...] [et] onus h[uius]mo[d]i in se Reassumend[...?] p[rese]nti p[ro]cur[at]io[?] semper Duraturo Et g[e]n[er]al[ite]r om[n]ia alia [et] sing[u]la faciend[...] Dicend[...] procurand[...] [et] exercend[...] q[uod?] in premiss[...] [et] circa ea necessaria fuerint et q[uod?] ip[s]imet constituen[...] facerent seu fac[er]e possent si eisd[em] p[re]miss[is] p[er]sonaliter Jnt[er]essent. Eciam si mandatum Requirerent mag[is] sp[eci]ale Promitten[...] se h[abe]re Ratu[m] [et] gratu[m] quitquid p[er] Dictos suos p[ro]cur[ator]es [et] substituendos ab eisd[em] actum Dictum factu[m] be[?] fuerit seu al[ia]s quo[n]libet procuratum Sub suis fide et Juramento ac sub om[n]j [et] singuloru[m] suoru[m] mobiliu[m] et i[m]mo[bi]liu[m] p[rese]ntium [et] futuroru[m] ypotheca [et] exp[re]ssa obligatione bonoru[m] subq[ue] o[mn]i Juris [et] facti Renu[n]ciatione ad h[oc] nec[essar]ia parit[er] [et] cauthela necnon Dictos quosl[ibe]t eoru[m] p[ro]curatores ab o[mn]i onere satisdandi Jndempnes Releua[re]s[?] Juditioq[ue] s[i/o?]sti et Judicatu[m] solui Cum cet[er]is clausulis Requisit[is] [et] oportunis

test

Actum Curtraci anno .lxxj°. et feria quinta an[te] exaltatio[n]em sancte crucis supradict[a]

Aduenien[te] Jnsuper feria ante festum B[ea]ti Luce euua[ngelis]te eodem anno .lxxj°. et hora expedition[is] causarum eiusd[em] [doorstreept: Necnon] Visa primitus per Dictum Rogerum De Crudenare no[m]i[n]e quo experitur actorem preinserta Reorum Responsione Replicatoq[ue] per eund[em] actorem econt[ra] Jn eo[...?] forma videl[ice]t q[uod] contenta Jn D[i]c[t]a Responsione Reis non valeant nec sibi actori noceant nisi si et Jnq[uis]itum Jd fieri possit [et] debeat De Jure Capien[...] confessata per Reos ad suum co[m]modum Jnq[uis]itum p[ro] ip[s]o [et] contra Reos faciu[n]t seu facere p[rese]nt quo[n]cu[m]q[ue] Jp[s]eidem [In de linkermarge: Affirmatio li[bel]li act[oris]] actor Dicto no[m]i[n]e Jn vim mandati preinserta p[ro]curation[...] ad h[oc] sufficient[er] fundatus Om[n]ia [et] sing[u]la Jn Dicta sua petitione siue libello contenta proposita et narrata modo et forma quibus p[ro]ponu[n]tur ac ad fines ad quos tendunt [et] concludunt[ur] Affirmauit et affirmat fore fuisse et esse vera litemcontestando super eisd[em]

[In de linkermarge: Jura[men]tu[m] cal[umpniae?] act[oris]]

Et prestito exinde Jncontinen[...] per eund[em] actorem nomi[n]e quo experit[ur] Jn a[n]i[m]as suorum mag[ist]rorum De Calumpnia et malicia vitandis ac veritate Dicenda solito [et] debito Juramento Juris ordine Requisito Jp[s]eid[em] actor Dicto no[m]i[n]e Dixit [et] affirmauit q[uod] ip[s]e in eius consci[enti]a[?] c[re]didit [et] tenuit se bona[m] [et] Justam h[ab]uisse [et] h[abe]re ca[usa]m modo premisso adu[er]sus Dictos Reos agendj et experiendj et contenta Jn suo libello p[ro]ponendi ad fines Jn suis concl[usi]o[n]ib[us] libellando

test

captos [et] electos. Actum Curtraci Jn curia tornacen[sis] anno .lxxj°. et feria quinta an[te] luce predictis

[In de linkermarge: Ad p[ro]band[um] p[ri]mo p[er] act[orem]]

Subsequenter vero aduenien[te] feria sexta post festum co[m]memoraten[...] a[n]i[m]arum Dicto anno .lxxj. et hora expedition[is] ca[usa]rum eiusd[em] necnon comparen[tibus] [et] personal[ite]r constitutis curtraci coram Dicto D[omi]no Cantore loco n[ost]ri sepedictaru[m] partiu[m] hincinde procur[ato]rib[us] an[te]no[m]i[n]atis Sepefatus Rogerus de Crudenare actor no[m]i[n]e quo procedit sponte acceptauit Dictusq[ue] D[omi]n[u]s Cantor no[m]i[n]e n[ost]ri sibi actori ad Jnstantia[m] Reoru[m] p[ro]cur[ator]is[?] prefixit [et] assignauit Diem siue t[er]minu[m] ad feriam sextam p[re]cise p[os]t Jnstans festum Beati martinj h[iemalis?] Ad p[ro]band[um] et verificand[um] suam Jntentionem super p[re]missis sub sua prima Dilatione si Jdem actor Jd facere voluerit necnon ad faciend[um] et procedend[um] vlterius in p[rese]nti c[aus]a via Juris Actum Jn Curtraco tornacen[sis] Dioc[esis] Anno .lxxj°. et feria sexta post festum co[m]memoration[is] a[n]i[m]arum supradict[a]

[In de linkermarge: Ad p[ro]band[um] s[e]c[un]do]

Aduenien[te] Jnsuper D[i]c[t]a feria sexta p[os]t festum B[ea]ti martinj h[iemalis?] eod[em] anno .lxxj°. et hora expedition[is] c[aus]ar[um] eiusd[em] necnon comparen[tibus] [et] personal[ite]r constitut[is] curtraci coram Dicto D[omi]no Cantore hincinde p[ro]cur[ator]ib[us] supradict[is] Dictus Rogerus de crudenare no[m]i[n]e quo experit[ur] Jn p[rese]nti causa acceptauit Diem siue t[er]m[inum?] Ad feriam sextam p[re]cise an[te] Jnstans festum B[ea]te Katherine Virginis [et] martiris

test

Ad p[ro]bandum et verificand[um] suam Jnter[...?]tione[m] sup[er] p[re]missis [et] in hac causa sub sua secunda Dilatione si ip[s]e actor Jd facere voluerit necnon ad faciend[um] et procedend[um] vlt[er]ius Jn p[rese]nti c[aus]a via Juris Actum Jn Curtraco torn[acensis] Dioc[esis] feria sexta p[os]t festum B[ea]ti martini h[iemalis] supratactis

[In de linkermarge: Ad p[ro]band[um] t[er]cio[?]]

Ceteru[m] Occurren[te] Dicta feria sexta an[te] festum B[ea]te catherine virginis eod[em] anno .lxxj.° et hora expedition[is] c[aus]ar[um] eiusd[em] comparen[tibus]q[ue] et personal[ite]r constitutis [co[mmun]ia[?]] nobis p[ar]tiu[m] p[ro]cur[ator]ibus supradict[is] Antefatus Rogerus de crudenare Dicto quo p[ro]cedit no[m]i[n]e acceptauit Diem siue t[er]minu[m] Jn p[rese]nti cause Ad proband[um] et verificand[um] sua[m] Jntentione[m] super premissis sub sua t[er]cia Dilat[i]o[n]e si Jp[s]e Rogerus h[oc] fac[er]e voluerit necnon ad faciend[um] et procendend[um] vlt[er]ius in ead[em] c[aus]a p[ro]ut Juris fuerit [et] R[ati]o[n]is Actum Jn Curtraco torn[acensis] Dioc[esis] a[n]no .lxxj.° et feria sexta an[te] festu[m] B[ea]te Catherine virginis [et] martiris an[te]dictis

[In de linkermarge: Cont[...] cause]

Occurren[te] Deinceps Dicta feria sexta an[te] festum B[ea]ti Andree ap[osto]li eod[em] anno .lxxj°. et hora expedition[is] c[aus]arum eiusd[em] P[rese]ns causa Jn illo [et] eod[em] statu quo fuit quo fuit [et] nu[n]c est per [et] Jnt[er] Dictaru[m] partiu[m] procur[ator]es hinc ad feria[m] qui[n]tam precise an[te] Jnstans festum B[ea]ti Nicolai hiemalis concordit[er] co[n]tinuata extitit atq[ue] p[er]rogata Et [...?] an[te]fatus Rogerus de crudenare no[m]i[n]e quo

test

[In de linkermarge: Concedu[n]t[ur] l[itte]re [com]miss[ionis] [et] [com]missarius ad p[ar]tes p[ro] p[ar]te act[oris]]

procedit. acceptauit Ad Reportand[um] ad eand[em] Diem per alterum co[m]missarioru[m] curie torn[acensis] p[ro]ductionem Jnterim p[ro] p[ar]te eiusd[em] in partibus faciendam Ad cuius supplicationem Jlito super h[...] per eund[em] factam. Dictus D[omi]n[u]s Cantor loco n[ost]ri N[ost]ras co[m]mission[is] l[itte]ras Dilecto [et] fideli n[ost]ro Jacobo De Allodio cl[er]ico curie torn[acensis] notario co[m]missarioq[ue] et auditori Jurato In forma Debita et consueta co[n]cessit Quarum pretextu Jp[s]e idem co[m]missarius accedens vbi propt[er] h[oc] fuerat accedend[...] no[n]nullos testes et p[ro]bationes alias coram ip[s]o loco n[ost]ri p[ro]ductos [et] exhi[bi]tas Recepit Jp[s]osq[ue] testes per eum p[ri]mitus ad h[oc] citatos et compulsos Jn Joh[ann]is De leeman alt[er]ius Reoru[m] ad h[oc] euocatoru[m] comparentis p[rese]ntia Jurare fecit [et] absoluit Ac De [et] super contentis Jn petitione siue libello eiusd[em] actoris suisq[ue] c[ir]cu[m]stan[...] Jnt[er]rogauit audiuit et exa[m]i[n]auit Jp[s]oru[m]q[ue] testiu[m] [...?] nomi[n]a cogno[m]i[n]a D[i]c[t]aq[ue] [et] depositiones et eciam ceteras p[ro]bationes p[ro] p[ar]te actoris exhi[bi]tas Jn scriptis Redegit. Ac Dicto D[omi]no Cantori Curtraci loco n[ost]ri sub suo signo manuali fidelit[er] Reportauit Jn hunc qui sequitur modum

[In de linkermarge: Reportus co[m]missarij]

Venerabili [et] Circu[m]specto viro D[omi]no suo d[omi]no Cantori Eccl[es]ie B[ea]te marie Curtracen[sis] torn[acensis] Dioc[esis] Humilis v[este]r seruitor Jacobus de Allodio. Clericus curie torn[acensis] notarius. co[m]missariusq[ue] et auditor Juratus Om[n]iodam Reuerentia[m] cu[m] honore Nou[er]it c[ir]cumspectio v[est]ra

test

Q[uod] Receptis per me cum ea qua Decuit Reueren[tiae?] co[m]miss[...]rij l[itte]ris venerabilis [et] c[ir]cu[m]specti viri [et] d[omi]ni mei d[omi]ni officialis torn[acensis] michi Directis et pro parte D[i]c[t]i actoris michi p[rese]ntatis sequen[tem] verborum tenorem Jn se continen[tibus]

[In de linkermarge: Tenor co[m]mission[is]]

Officialis tornacen[sis] Dilecto [et] fideli n[ost]ro Jacobo de Allodio. clerico curie torn[acensis] notario co[m]missarioq[ue] et auditori Jurato Sal[u]t[e]m in D[omi]no Tibi de tuis fidelitate Discretione et bona Diligentia plenarie confisi tenore p[rese]ntiu[m] co[m]mittim[us] [et] mandamus Q[ua]t[e]n[u]s accendo vbi p[ro]pt[er] h[oc] fuerit accedend[...] Testes quoscu[m]q[ue] et p[ro]bationes alias quos [et] quas Discretus vir Rogerus de crudenare notarius curie torn[acensis] tanq[uam] p[ro]curator siue sindicus ven[erabi]liu[m] [et] Religiosoru[m] viroru[m] D[omi]norum Abbatis et co[n]uentus Eccl[es]ie siue mo[na]sterij De Zinnebeke Morinen[sis] Dioc[esis] actor Contra [et] aduersus D[omi]nos leoniu[m] de grize monandum de Rollario p[res]b[yte]ros tanq[uam] heredes quond[am] D[omi]ni Petri de grize suo t[em]p[or]e curati De Rollario torn[acensis] Dioc[esis] et suos coheredes tam co[mmun]i[te]r[?] q[uam] Diuisum Reos coram te loco n[ost]ri p[ro]ducere voluerit pro sua p[ro]banda [et] fundanda Jntentione sub sua t[er]tia Dilatione Jn et super contentis Jn factis per eund[em] actorem contra Dictos Reos libellando p[ro]positis exadu[er]so negatis suisq[ue] c[ir]cu[m]stan[...] vniu[er]sis Jn quad[am] causa per et Jnt[er] Dictas partes. coram ven[erabi]li viro D[omi]no Cantore Curtracen[si] loco n[ost]ri mota [et] penden[te] vice no[m]i[n]e [et] auc[torita]te n[ost]ris Recipias Jpsosq[ue] testes prius per te Juratos

test

et ad cauthelam quo ad actum Deponendj quo ad actum Deponendi ab om[n]ibus Jnterdicti et exte[nsion]is[?] senten[...?] De quibus a nobis in hac parte absolui poterunt [et] Debebunt si et Jnq[ues]tu[m] h[uius]mo[d]i absolut[i]o[n]e Jndigebunt more solito absolut[...?]s De et super premissis per partem adu[er]sam ut in actis cause videbis contineri negatis suisq[ue] c[ir]cu[m]stan[tijs?] vniu[er]sis sing[u]larit[er] sing[u]los medijs suis Jurame[n]t[is?] Jnt[er]roges audias [et] Dil[ige]n[te]r exami[n]es Dictis Reis ad vidend[um] et audiend[um] testes h[uius]mo[d]i Recipi et Jurare si h[oc] vid[er]e vel audi[r]e voluerint p[ri]mitus euocatis Ac testibus ipsis ad perhibend[um] veritati testimoniu[m] citatis et censura qua co[n]uenit eccl[es]iastica co[m]pulsis Quoru[m]quid[em] testiu[m] nomi[n]a cogno[m]i[n]a ac D[i]c[t]a [et] depo[sition]es Jn scriptis Redact[...] Dicto D[omi]no Cantori loco n[ost]ri c[ur]traci ad feriam quintam p[re]cise an[te] Nicolai h[iemali] sub signo tuo manuali fidel[ite]r Reportes p[ro]ut Decet Tibi eni[m] quo ad premissa om[n]ia [et] sing[u]la [et] quodl[ibe]t p[re]missor[um] ac alia c[ir]ca ea nec[essar]ia etiam ad citand[um] Dictos Reos visuros et audituros testes h[uius]mo[d]i Re seu p[ro]bationes alias Recipi [et] Jurare si h[oc] vid[er]e vel audire voluerint Necnon ad p[er] teip[su]m aut per aliu[m] executore[m] nobis subditum citand[...] [et] censura qua co[n]uenit eccl[es]iastica compellend[...] testes h[uius]mo[d]i super p[re]missis et in h[ac] causa veritati testimoniu[m] p[er]hib[er]e co[m]mittim[us] vices n[ost]ras et harum serie concedim[us] facultatem Adiu[n]cto tamen tibi in p[re]miss[is] Decano [christ]ianitat[is] loci aut aliquo

test

alio p[res]b[yt]ro vel Dicte curie torn[acensis] aut publico notario non suspecto. Datum anno D[omi]ni Mill[esim]o quadrin[gentesi]mo Septuagesimoprimo feria sexta an[te] Andree ap[osto]li sigill[atum] [et] sic sign[atum] J. Dibbout p[ro] officia[l]i

[In de linkermarge: Relatio [com]missarij]

Ego Jacobus Co[m]missarius prefatus super h[oc] p[ri]mitus Requisitus Anno videl[ice]t D[omi]ni Mill[es]imo quad[ringentesi]mo .lxxj°. Die D[omi]nica an[te] festum B[ea]ti Nicolai. Accessi et me transtuli personal[ite]r Jn et ad villam Rollarien[sem] torn[acensis] Dioces[is] Jbidemq[ue] feria secunda i[m]me[dia]te sequen[te] Jn hospitio ad Jnt[er]signiu[m] Cornu premio qui[n]q[ue] testes ad h[oc] in ead[em] villa apprehensos et p[re]textu D[i]c[t]aru[m] co[m]mission[is] l[itte]raru[m] citatos [et] compulsos veritati testimoniu[m] perhibere super contentis Jn libello prefati actoris et Deinde c[er]tum vetus Reg[ist]r[u]m Jn quo bona et Redditus mo[na]sterij De Zinnebeke Desc[ri]buntur ex quo extractum Requisitu[m] et petitu[m] pro parte D[i]c[t]i actoris sumpsi et transsc[ri]psi et consequenter vnicu[m] testem super fide [et] agnitione eiusd[em] Registri ut Jnfralatius Decl[ar]abit[ur] [et] exp[ri]metur pro parte actoris [et] contra Reos productos vice no[m]i[n]e [et] auc[torita]te v[est]ris Recepi Jp[s]osq[ue] testes quosl[ibe]t Jurare feci [et] absolui Juxta p[er] D[i]c[t]as l[itte]ras traditam michi formam Jn p[rese]ntia Johannis De leeman vnius Reor[um] predictoru[m] ad h[oc] ut moris est euocatoru[m] Quosquid[em] qui[n]q[ue] p[ri]mos testes sing[u]lariter sing[u]los et successiue Primo De [et] super factis per Dictum actorem no[m]i[n]e quo experitur libellando p[ro]positis et per Reos

test

Litemcontestan[...] negatis ad p[ro]band[um] admiss[is] suisq[ue] c[ir]cu[m]stan[tiis] Jnt[er]rogaui audiuiq[ue] et exami[n]aui Vnacum [In de linkermarge: Nomi[n]a adiu[n]ctor[um]] ven[erabili]b[us] [et] Discretis viris mag[ist]ro Egidio Veranneman Decano [christ]ianitatis loci pro parte actoris et pro parte Reoru[m] D[omi]no Seneca michaelis p[res]b[yte]ris torn[acensis] Dioc[esis] michi adiu[n]ctis in h[ac] parte et assisten[...] Quorum qui[n]q[ue] testiu[m] nomi[n]a cogno[m]i[n]a ac D[i]c[t]a et Depositiones Jn sc[ri]ptis Redegi ac vobis D[omi]no meo Cantori. Curtraci ad feria[m] qui[n]tam p[re]cise an[te] [doorstreept: fest] Jnstans festum B[ea]ti Nicolai h[iemalis] sub Dictoru[m] hincinde D[omi]noru[m] adiu[n]ctoru[m] ac meo signis manualibus sic Reporto. prout per Dictas co[m]mision[is] l[itte]ras michi Datum extitit Jn mandatis

Nomi[n]a autem cognomi[n]a ac D[i]c[t]a [et] depositiones qui[n]q[ue] testiu[m] predictorum pro parte D[i]c[t]i actoris et contra prefatos Reos auditoru[m] sequu[n]tur Jn hunc modum

[In de linkermarge: J t[estis] act[oris]]

Discretus vir D[omi]n[u]s Johannes Clerici p[res]b[yte]r capellanus Jn eccl[es]ia p[ar]ro[chia]li de Rollario torn[acensis] Dioc[esis] Jbid[em] Residens Etatis xliij annoru[m] vel c[ir]cit[er] Testis pro parte act[oris] [et] cont[ra] Reos citatus p[ro]ductus Receptus Juratus et absolutus ac de [et] super factis per actore[m] libellando p[ro]positus per Reos litemcontestan[...] negatis suisq[ue] c[ir]cu[m]stan[tiis] [et] Dependen[tiis] Jnt[er]rogatus auditus [et] exa[m]i[n]iatus Dicit et Deponit medio suo Juramento Q[uod]

test

Jp[s]e qui de eo loco de Rollario oriu[n]dus existit et Jmbi pro maiori t[em]p[or]e sue vite moram co[n]tinuauit b[e]n[e] Recolit tam a pro t[em]p[or]e eiusd[em] loci curatis q[uod] alijs Jn co[mmun]i t[em]p[or]ib[us] suis pluries Dici audiuisse Q[uod] curati De Rollario pro t[em]p[or]e exu[n]tes semper tenebant[ur] D[omi]nis Abb[at]i et co[n]uentui monasterij De Zinnebeke p[ro] Jure p[at]ronatus seu Redemption[e] oblationu[m] Jn eccl[es]ia de Rollario obuenien[...] seu p[rese]ntataru[m] sing[u]lis a[n]nis su[m]mam octo libraru[m] parisien[sium] mon[etae] fland[riae] Etiam D[omi]n[u]s Andreas De Dondere curatus modernus a[n]nue totid[em] soluit eisd[em] actoribus ex c[aus]a pretacta q[uem]admod[um] ip[s]e idem testes al[ia]s Recordat[ur] Dici audiuisse et ut sue memorie occurrit Dicit se c[re]dere fuisse p[rese]ntem a merise citra Dum ip[s]e D[omi]n[u]s Andreas Dictam su[m]mam soluit cuidam Petro Colin Recipien[...] nomi[n]e prefatoru[m] actoru[m] al[ia]s eni[m] q[uod] Dictum est super illo Deponere nescit testis quonia[m] ipse nu[m]q[uam] h[ab]uit Dicte cure de Rollario Regimen neq[ue] admi[ni]strationem sicut Dicit Jtem Jnt[er]rogatus Jdem testis Dicit se bene Recordari vidisse q[uod] quond[am] D[omi]n[u]s Petrus de Grize p[res]b[yte]r Du[m]vixit curatus Dicti loci De Rollario Jbid[em] mansum venit tanq[uam] curatus et hoc b[e]n[e] Recolere p[os]t c[ir]ca a[n]num lviij. vel lix. et deinceps suam jmbi Residentiam co[n]tinuauit aliquot a[n]nis subsequen[tibus] sed precise quot aut quibus a[n]nis Jbidem Residerit Jdem D[omi]n[u]s petrus clarius non Recolit testis sicut Dicit hoc eni[m] sue