Niet ingelogd - Inloggen
< vorige

BRU-AGSB-Z-751

Algemene gegevens

Analytische datum: 10-03-1702

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "baemisse seuenthien hondert een" (01/10/1701); "1702".

Type: Beschrijving door een gezworen landmeter van gronden te Zonnebeke toebehorend aan de dis, en nu gepacht door Franchois Deboutte

Beschrijving: Beschrijving door Frederijck Boutte, gezworen landmeter en taxeerder van de Zaal en kasselrij van Ieper, van stukken grond te Zonnebeke, op verzoek van Holvoet, pastoor van Zonnebeke, in naam van de dis van Zonnebeke. De grond wordt in pacht genomen door Franchois Deboutte filius Jan [+ situering van de grond].

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Vpden x.en Maerte 1702 was Bij mij onderschreuen gheswooren prijser ende landtmeter der Saele ende Casselrie van Jpre op tversouck van [...?] holuoet pastoor van Sonnebeke Agierende ouer de dischegoederen van tselue Sonnebeke ghemeten de naerschreuen partien Landts Compiterende anden voornomden disch alsnu In pachte anueert door franchois deboutte filius Jan gheleghen binnen t'selue Sonnebeke Suut ande haenebeke Consisterende Jnde naervolghende partien

Aluooren eene partie Landts met wat meersch ten oost sijde happende ten noort eijnde oostewaert Aboutterende van oosten de dreue ende sijngelhaeghe vande hofstede ghebruijckt door den voornomden frans. deboutte compiterende ande Abdie van tselue Sonnebeke Suut ende van westen tmeersch ende Saeijlandt vande hofstede ghebruijckt door p[iete]r vanden Bussche Compiterende an Joncker fran[ciscu]s dieusaert noch west de oude Jperstraete ende van noorden de rechte Jperstraete welcke partie heeft ghebruijckt gheweest tot ende mette baemisse seuenthien hondert een door den voornomden Jan deboutte ende hebbe de selue groot beuonden tot j ghemet j Lijne iiij.XX xvij roeden

test

Jtem west bij tvoorgaende een Langhe partie saeijlandt die streckt alsvooren suut ende noort ghebruijckt gheweest tot ende mette baemesse voorseijt door jan boutten filius Jaecques Aboutterende van oosten tlandt vanden voornomden dieusaert ghebruijckt door pieter vanden bussche aldaer ghemeten tot Jeghens den block vande Elshaeghe volghende de wulghen boke aldaer ten suut eijnde van suuden den busch vanden seluen noch suut ende van westen de Landen compiterende ande voornomde Jan boutten ende van noorden de voornomde oude Jperstraete groot tot j ghemet ix Roeden

Aldus de voorschreuen Landtsmaete ghedaen ter presentie vanden voornomden Jan de boutte ende de Laeste partie oock tsijnder presentie midtsgaders vanden voornomde Jan boutten daete Jaere ende versoucke voorschreuen mij Toorconden

Frederijck de Boutte 1702

test

landt maete van het groot ende cleen haenhof [...?] 10 maerte 1702