Niet ingelogd - Inloggen
< vorige

BRU-AGSB-Z-512**

Algemene gegevens

Analytische datum: 20-07-1663

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "op den tweden sijnsen dach ... Jn het Jair 1663" (14/05/2663; in 1663 viel de tweede pinksterdag op 14 mei).

Type: Verklaring van de baljuw van Beselare dat hij zich niet onterecht autoriteit aangematigd heeft in de heerlijkheid van Salinas

Beschrijving: Jnghel Terrijre, baljuw van Beselare, verklaart dat hij op 14 mei 1663 enkel gezegd heeft dat de personen die met de kegels aan het spelen waren op de grens van de heerlijkheid van Salinas, de kegels niet mochten komen halen op het grondgebied van Beselare, maar dat hij verder niet het recht pretendeert iets te zeggen te hebben aan de inwoners van de genoemde heerlijkheid, die onder de abt van Zonnebeke valt.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

den onderschreuen verclart ende geeft te kennen an sijn eerwerdijcht heijt herre ende abt van sonnebecke herre van de herlijckheijt van salijnnes Leggende in de proeghe van becelare dat op den tweden sijnsen dach h[... ?] Jn het Jair 1663 heeft ghecommen een Lowijs de merre ende ghesteelt heeft de keegheles op den kant van de heelijcheijt van salijnnes ende om dien dat het volck datter spelde in die keghels moesten loppen op de herlijcheijt van becelare soe hebbe Jck mij vervordert de keghels te werren ende gheseijt datsij niet en moghen spelen op de herlijckheijt van becelare maer niet In proerdijse van den herre recht van sonnebecke laetten elck op het sijnne sonder voeder recht te pretenderen van welcken also niet meer te doenne desen xx Julij 1663 Jnghel terrijre bailliu van becelare

test

acte van non preiu ditie vande balliu van becelaere raeckende salinas